-ประมูลซื้อสัสดุก่อสร้างต่างๆ อบต.โพธิ์ทอง "Click"
-สอบราคาจ้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำ อบต.คลองขลุง"Click"
-ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครน สนง.ทต.ไทรงาม"Click"
-สอบราคาจ้างเหมาปีงบประมาณ 2560 1โครงการ อบต.หินดาต"Click"
-สอบราคา 2 โครงการ อบต.พานทอง"Click"
-การให้เช่ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบต.คลองแม่ลาย"Click"
-การให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ ทต.สลกบาตร "Click"
-สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบน้ำหยด เกษตร กพ."Click"
-สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก อบจ.กพ."Click"
-สอบราคาซื้อวัสดุ 7 โครงการ อบจ.กพ."Click"
-สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม 4 โครงการ ทต.เทพนคร "Click"
-ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิก 8 โครงการ e49-e56 อบจ.กพ."Click"
-ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิก 8 โครงการ e41-e48 อบจ.กพ."Click"
-ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิก 8 โครงการ e33-e40 อบจ.กพ."Click"
-ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิก 8 โครงการ e25-e32 อบจ.กพ."Click"
ดูทั้งหมด click
::สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง Click::