ผู้เขียน หัวข้อ: งานมหกรรมกองทุนหมู่บ้านสานฝันงานเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร  (อ่าน 1217 ครั้ง)

ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชน  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  จัดงานมหกรรมกองทุนหมู่บ้านสานฝันงานเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายวันชัย  สุทินผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน         
การจัดงานมหกรรมกองทุนหมู่บ้านสานฝันงานเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมไปถึงการพัฒนาให้เป็นต้นแบบของจังหวัดกำแพงเพชร ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและผู้แทนเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
             หลังพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กองทุนหมู่บ้านดีเด่นและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานยังได้มีส่วนร่วมเสวนา กองทุนหมู่บ้านหนุนเสริมงานเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างไร โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งสิ้น 570 คน นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและนิทรรศการผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย


[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]