ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 6-7 ก.ค. 56  (อ่าน 501 ครั้ง)

Kamphaengphet

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2394
    • ดูรายละเอียด
    • เที่ยวเมืองกำแพง
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 6-7 ก.ค. 56

             ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว    ซึ่งมีชื่อย่อว่า  กสจ.   ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ.  ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อให้สมาชิก กสจ.  สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างทักษะความรู้ความสามารถ  เพื่อให้สามารถนำไปสร้างอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต   โดย   กสจ.  ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร  ที่ตั้ง 279 หมู่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000   โดยกำหนดจัดฝึกอบรมในวันเสาร์ที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556     และวันอาทิตย์ที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556   โดยสมาชิกที่สนใจโปรดศึกษารายละเอียดตามแบบใบสมัครและกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่งกลับมายังสำนักงาน  กสจ.  ภายในวันพฤหัสบดีที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2556    ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสารที่หมายเลข  02-643-1387-8 หรือ02-643-1443  ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการ โดยถือว่าเป็นการมาปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และ กสจ. จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมผ่านทาง WWW.GPEF.OR.TH

                อนึ่งหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อมายังผู้ประสานโครงการ นางสาวจันทิมา  ไตรมงคลเจริญ   โทรศัพท์  02-643-1383-5  ต่อ 116 หรือโทรศัพท์มือถือ 087-076-8882

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.gpef.or.th/publicize-detail.php?uid=2174