ผู้เขียน หัวข้อ: อบต.หนองหลวง คุมเข้มการสวมหมวกนิลภัย  (อ่าน 987 ครั้ง)

นายน้อย พะโยม นายก องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง อำเภอลานกระบือ ประกาศกำหนดมาตรการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิลภัยในเขตตำบลหนวงหลวง เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % 
โดยกำหนดให้บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 % ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ที่เข้ามาติดต่อราชการภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงต้องสวมหมวกนิลภัยทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงจะไม่อนุญาตให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณที่ทำการ
นอกจากนั้นนายก อบต.หนองหลวง อำเภอลานกระบือ ยังกำชับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิลภัย (หมวกกันน็อก)ทุกครั้ง โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัย..//