กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
13
โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
                    นายสุรพล  วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

 ขอบคุณที่มาภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
                        https://www.facebook.com/profile.php?id=100006210283601&sk=photos&collection_token=100006210283601%3A2305272732%3A69&set=a.1528518260698502.1073742022.100006210283601&type=1
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
14
กิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด”จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่  21/2557
                    นายสุรพล  วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด”จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่  21/2557 วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 น. ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวบ้านสร้อยสุวรรณ อ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

 ขอบคุณที่มาภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
                        https://www.facebook.com/profile.php?id=100006210283601&sk=photos&collection_token=100006210283601%3A2305272732%3A69&set=a.1528505740699754.1073742021.100006210283601&type=1
         
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
15
การประชุมเหล่ากาชาดภาค ๘ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗
                   เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม "เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ที่ ห้องประชุมเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการเปิดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 โดยมี นายศักดิ์ สมบุญโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และ พันเอกหญิง ศินีนารถ วาณิชเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นาย พระนาย สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมในครั้งนี้ด้วย พันเอกหญิง ศินีนารถ วาณิชเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นตัวแทน ในนามเจ้าภาพจัดการประชุม นำคณะผู้บริหาร และมวลสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ทั้ง 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์,อุทัยธานี,ตาก,สุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร รวม 370 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งนี้
การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ได้จัดขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของ สภากาชาดไทย ที่กำหนดให้เหล่ากาชาดจังหวัดในแต่ละภาค ต้องมีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภายในภาคไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปีโดยการประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ พร้อมสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง พร้อมทบทวนการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้เหล่ากาชาดทุกจังหวัด ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างมวลสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทุกแห่ง อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อการประสานประโยชน์ให้กับงานของ สภากาชาดไทยต่อไป

 ขอบคุณที่มา : นายนิพนธ์ รอดทรัพย์ / ข่าว
                    อมรเทพ สังคง /ภาพ
                    ผู้ตรวจ นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
                    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
                    https://www.facebook.com/profile.php?id=100006210283601&sk=photos&collection_token=100006210283601%3A2305272732%3A69&set=a.1526275950922733.1073742020.100006210283601&type=1

16
วาระงานประจำวันผู้บริหาร / วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
« กระทู้ล่าสุด โดย kpp_admin เมื่อ สิงหาคม 27, 2014, 03:36:05 PM »
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
20
วาระงานประจำวันผู้บริหาร / วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
« กระทู้ล่าสุด โดย kpp_admin เมื่อ สิงหาคม 26, 2014, 04:27:15 PM »
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10