กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
11
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
12
วันที่ 28 ก.ค.59
13
ประกาศราคากลางจ้างจัดทําวีดิทัศน์แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร (DVD)
14
ประกาศราคากลางจ้างจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
15
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
16
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ.คลองสมบูรณ์ ต.โป่งน้ำร้อน
17
วันที่ 27 ก.ค.59
18
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน ต.คุยบ้านโอง
19
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด(นอกเงินทุน) จำนวน 31 รายการ แขวงการทงหลวงกำแพงเพชร
20
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 19/2559
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10