กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
13
วันที่๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
14
จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน       
           วันนี้ 21 ตุลาคม 2557 ณ วัดอมฤต หมู่ 8 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดกำแพงเพชร ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ตามที่จังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดการดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเอางานบริการของส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอต่าง ๆ โดยเน้นงานบริการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วยงานบริการต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัดและ ในระดับอำเภอ
ในการออกหน่วยครั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจน มอบจักรยานให้แก่นักเรียน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ประชาชนในเบื้องต้น พร้อมทั้งได้พูดคุยกับชาวบ้านถึงเรื่องความเดือดร้อนที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือ และรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน เพื่อที่จะนำมาพิจารณาและดำเนินการช่วยเหลือต่อไป และได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนได้ยึดถือแนวทางของโครงการหมู่บ้านศีลห้า การดูแลสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งในขณะนี้จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อรับคำร้องทุกข์ของประชาชน การดูแลรักษาป่าไม้ และการช่วยเหลือดูแล เด็กไม่ให้มีการท้องก่อนวัยอันควร การดูแลคนพิการ และคนชรา ให้สังคมมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความรักสมัครสมานสามัคคีในชุมชน

 ขอบคุณที่มา : สุภา ชีวสิทธิยานนท์ /ข่าว
                    นัฐพล /ภาพ
                    นายรวีโรจน์ ส่องศรี /ผู้ตรวจ
                    ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
                    https://www.facebook.com/profile.php?id=100006210283601
                 


15
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
16
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  ปีการผลิต  2557/58
                    นายสุรพล  วาณิชเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นายไพรัช  หวังดี  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร   นายสมศักดิ์  กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการใหญ่ ธ.ก.ส. และผู้แทนกองทัพภาคที่ 3  มอบเงินตามโครงการ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยปีการผลิต 2557/58 ณ ธ.ก.ส.สาขากำแพงเพชร  โดยมีนายสมจิตร  ธีระบุยชัยกุล  เกษตรจังหวัดกำแพงเพชรและหัวหน้าส่วนราชการมาให้การต้อนรับและร่วมงาน  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557  โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรจำนวน 2990 ราย เป็นเงิน 42  ล้านบาทและคาดว่าจะสามารถโอนเงินให้เกษตรกรที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอออกใบรับรองแล้วจำนวน 40,000 กว่ารายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2557

 ขอบคุณที่มา : ภาพ/ข่าว นางกิติกานต์   ศรีวิชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
                 : ผู้ส่งข่าว นางแพรวพรรณ  พุ่มเรือง เจ้าพนักงานธุรการ
                         
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10