กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
11
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
12
ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ จำนวน 64 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
13
จ้างปรับปรุงบ้านพักครู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา
14
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
15
ผลการอนุมัติโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดกำแพงเพชร

อนุมัติรอบที่ 1
ขาณุวรลักษบุรี   จำนวน 85 โครงการ   วงเงิน  25,424,100  บาท
คลองขลุง      จำนวน 45 โครงการ   วงเงิน 15,694,700 บาท
ทรายทองวัฒนา    จำนวน 25 โครงการ   วงเงิน 7,584,300 บาท
ไทรงาม      จำนวน 62 โครงการ   วงเงิน 12,576,400 บาท
บึงสามัคคี      จำนวน 43 โครงการ   วงเงิน 12,986,400 บาท

อนุมัติรอบที่ 2
คลองขลุง      จำนวน 106 โครงการ   วงเงิน 34,200,700 บาท
คลองลาน       จำนวน 70 โครงการ   วงเงิน 19,881,900 บาท
ทรายทองวัฒนา   จำนวน 26 โครงการ   วงเงิน 7,409,900 บาท
เมืองกำแพงเพชร   จำนวน 319 โครงการ   วงเงิน 73,589,800 บาท

อนุมัติรอบที่ 3
โกสัมพีนคร   จำนวน 60 โครงการ   วงเงิน 14,999,700 บาท
ขาณุวรลักษบุรี   จำนวน 83 โครงการ   วงเงิน 25,367,300 บาท
ไทรงาม      จำนวน 128 โครงการ   วงเงิน 22,236,000 บาท
บึงสามัคคี      จำนวน 22 โครงการ   วงเงิน 7,007,700 บาท
ปางศิลาทอง    จำนวน 71 โครงการ   วงเงิน 14,905,800 บาท
พรานกระต่าย   จำนวน 207 โครงการ   วงเงิน 49,690,900 บาท
เมืองกำแพงเพชร   จำนวน 24 โครงการ   วงเงิน 4,999,900 บาท
ลานกระบือ   จำนวน 129 โครงการ   วงเงิน 34,571,200 บาท

รวมทั้งหมดจังหวัดกำแพงเพชร 11 อำเภอ 78 ตำบล  ได้รับอนุมัติ  จำนวน 1,505 โครงการ    วงเงิน 383,126,700 บาท
16
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
17
"1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบสำหรับอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.ประวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการวนอุทยาน พร้อมอาคารประกอบสำหรับวนอุทยานห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
18
1.ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19
"1.สอบราคาชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ Airvent - Ysite จำนวน 150,000 ชุดของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
2.สอบราคาซื้อ Sticker Direct Thermal จำนวน 2,700,000 ดวง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
3.สอบราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
4.สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาจำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
5.สอบราคาซื้อถุงมือผ่าตัด ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ มีขอบ (Glove Surgical Non-sterile) จำนวน  88,800 ชุด
6.สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
7.สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน  2 รายการ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
8.สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน  2 รายการ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
9.สอบราคาซื้อเลนน์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบ C-Haptic จำนวน 200 กล่อง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
10..สอบราคาซื้อเลนน์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบมีสารกรองแสงสีฟ้า จำนวน 125 กล่อง
11.สอบราคาซื้อถุงมือผ่าตัด ชนิดปราศเชื้อ ไม่มีขอบ (Glove sterile) จำนวน 67,000 คู่
12. สอบราคาซื้อผ้ากอชชับโลหิต จำนวน 20,000 ชิ้น
13.สอบราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด พร้อมเข็มเจาะเลือด จำนวน 120,000 ชุด"
20
1.ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านสมุย
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10