...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร "ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมารวินิจฉัยอุทธรณ์
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 26/2559
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (61-64) อำเภอไทรงาม
จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2559
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สนง.สถิติ กพ.
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 25/2559
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านรัฐราษฎร์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี2559
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 24/2559
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน
สรุปผลการดำเนิงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 23/2559
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ ทต.คลองขลุง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สสจ.กพ.
สอบราคาโครงการตัดหญ้า ดูแลสวนสาธารณะและต้นไม้ภายในเขต ทต.ท่ามะเขือ
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นสนามกีฬาโรงพลศึกษาจุ 1000 ที่นั่ง อบจ.กพ.
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางฯหอประชุมใหญ่ฯสำนักงานจังหวัดกพ.
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อบจ.กพ.จำนวน 3 แห่ง
สอบราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ อบต.วังแขม
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหมือด อ.ขาณุ
แจ้งขยายระยะเวลาการจำหน่ายเอกสารประกวดราคา การเคหะแห่งชาติ
การสอบราคาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน หมู่ที่ 4ต.อ่างทอง
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐    
 
 วาระงานประจำวัน
วันที่ 24-26 ก.ย.59
วันที่ 23 ก.ย.59
วันที่ 22 ก.ย.59
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร

 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ