...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร "ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
การติดตามงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นตรวจราชการ มท.
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 35/2559
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 34/2559
การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เทศบาลเมือง กพ.
โครงการแก้ปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง
กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันแผนขยายตลาดข้าวทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยยกระดับราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 33/2559
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง กกต.กพ.
ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ อบต.จันทิมา
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
ประมูลงานจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.สักงาม
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง โยธา กพ.
ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุยบ้านโอง
แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลาง เป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ จันทิมา
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม กพ.
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบเคพชีล อบต.วังชะโอน
แก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ทต.ทุ่งทราย
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐    
 
 วาระงานประจำวัน
วันที่ 3-6 พ.ย.59
วันที่ 2 ธ.ค.59
วันที่ 1 ธ.ค.59
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร

 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ