...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร "ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 44/2559
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 42/2559
ระบบ A M S
การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
หลักสูตร นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยื่นยืน
หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
ข้าราชการที่มีหรือจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินผลงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 40/2559
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เทศบาลเมือง กพ.
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ เทศบาลเมืองปางมะค่า 4โครงการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อบต.วังแขม
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ป่าพุทรา
สอบราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง กกต.กพ.
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อบต.อ่างทอง
ประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ทต.ลานกระบือ
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ อบจ.กพ.
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงวงเวียนและระบบน้ำพุบริเวณต้นโพธิ์ เทศบาลเมือง กพ.
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลยานพาหนะชำรุด จำนวน 31 รายการ แขวงทางหลวง กพ.
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐    
 
 วาระงานประจำวัน
วันที่ 21-23 ม.ค.60
วันที่ 20 ม.ค.60
วันที่ 19 ม.ค.60
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร

 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ