...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร "ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
แบบฟอร์มการสั่งเสื้อ-ตัวอย่างเสื้อจังหวัด
แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับประเทศ งบปี 60
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง สำนักงานจังหวัด กพ.3
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและคนทุกวัย(สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณโครงการแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง สำนักงานจังหวัด กพ.2
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2560
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนร่วมใจ ทต.นครชุม
สอบราคาจ้าง 2 โครงการ อบต.แม่ลาด
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน อบต.ป่าพุทรา
สอบราคาซื้อเครื่องมือจัดการเนื้อเยื่อ รพ.กพ.
สอบราคาซื้อรถพยาบาล รพ.กพ.
สอบราคาซื้อเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ รพ.กพ.
สอบราคาซื้อรถยนต์ 4 ประตู รพ.กพ.
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไฟฟ้า ทต.คลองขลุง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 4 โครงการ อบต.อ่างทอง
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ ทม.ปางมะค่า 2
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐    
 
 วาระงานประจำวัน
วันที่ 25-27 ก.พ.60
วันที่ 24 ก.พ.60
วันที่ 23 ก.พ.60
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร

 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2560
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ