ข้อมูลสนับสนุนผู้บริหาร EIS

* ด้านการเกษตร(ข้าว) *
- ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับพื้นที่ด้านการเกษตร(ข้าว)
 
* ด้านการท่องเที่ยว *
- ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว
 
* ด้านแรงงาน *
- ไตรมาส ที่ 1-2556
- ไตรมาส ที่ 2-2556
- ไตรมาส ที่ 3-2556

 

 

 

 

 
 


สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705005, โทรสาร 055-705099