ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม ๔+๖ ของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ