น้ำตกคลองน้ำไหล

(7 votes)
Add to favourites

น้ำตกคลองน้ำไหล

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 25 กิโลเมตร จากเส้นทางสายอุ้มผาง-คลองลาน ก่อนถึงอำเภอคลองลาน มีทางแยกด้านขวาเข้าสู่น้ำตก เรียกว่า "น้ำตกปางควาย" ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ถึงน้ำตกคลองน้ำไหล ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดกลาง สายน้ำไหลลดหลั่นกันลงมา มีทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและความสูงต่างกัน ลานหินที่นี่กว้างมากเป็นสีนิลวาววับเมื่อตัดกับสายน้ำ ลำธารสวยด้วยโขดหิน ในชั้นที่ 3 น้ำตกจะแยกเป็น 2 สายดูสวยงามทางฝั่งขวาไหลลงสู่แอ่งน้ำ กว้างประมาณ 3 เมตร เหมาะสำหรับการเล่นน้ำตก มีการจัดสถานที่กางเต็นท์พักแรมไว้บริการ และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณน้ำตก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

Khlong Nam Lai Waterfall

It is about 25 km. from the office. There is a crossroad on the right before Khlong Lan district that is the entrance to Nam tok Pang Kwai. It is far from Khlong Nam Lai Waterfall 10.5 km. It is the middle size waterfall. There are 9 levels and there is pool in each level with wide black stone filed. On the third level, the waterfall separates into 2 which are very beautiful. suitable for swimming. There are the area for camping and the trail for natural study on the waterfall area about 1 km.

น้ำตกคลองน้ำไหล   น้ำตกคลองน้ำไหล   น้ำตกคลองน้ำไหล   น้ำตกคลองน้ำไหล   น้ำตกคลองน้ำไหล   น้ำตกคลองน้ำไหล   น้ำตกคลองน้ำไหล   น้ำตกคลองน้ำไหล   น้ำตกคลองน้ำไหล   น้ำตกคลองน้ำไหล   น้ำตกคลองน้ำไหล Hits 17147 views
Categories Gallery