วัดช้างรอบ

(1 vote)
Add to favourites

วัดช้างรอบ

เป็นวัดที่สร้างบนยอดเนิน มีเจดีย์ทรงลังกา ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน ที่ชั้นฐานลานประทักษิณประดับด้วยช้างทรงเครื่องครึ่งตัว จำนวน 68 เชือก ระหว่างช้างแต่ละเชือกมีภาพปูนปั้นรูปลายพรรณพฤกษาในพระพุทธศาสนา เช่น ต้นโพธิ์ และต้นสาละ เป็นต้น

Wat Chang Rob

It is big monastery on a hill, having a large pagod a located in center of the courtyard. The padoda is supported by 68 half-bodies elephants (head and forelegs). This monastery has sand stone walls and architecture in Buddhism.

วัดช้างรอบ   วัดช้างรอบ   วัดช้างรอบ   วัดช้างรอบ   วัดช้างรอบ Hits 5095 views
Categories Gallery