วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)

(5 votes)
Add to favourites

วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองไตรตรึงษ์ มีวังแม่น้ำปิงขนาดใหญ่ใกล้บริเวณวัด คนในท้องถิ่นเรียกว่า "วัดวังพระธาตุ" ภายในมีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์พระประธานทรงข้าวบิณฑ์ (ทรงดอกบัว) ศิลปะสุโขทัย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเห็นรูปทรงของเจดีย์ได้อย่างครบถ้วน เป็นเจดีย์ทรงดอกบัวที่นับว่าใหญ่ที่สุดในเมืองกำแพงเพชร ด้านหน้าพระเจดีย์มีพระวิหารฐานก่อด้วยอิฐ มีพระประธานประดิษฐานบนฐานชุกชี ด้านข้างอุโบสถมีศาลท้าวแสนปม ซึ่งมีเรื่องราวในตำนานพื้นบ้านโบราณว่าเป็นผู้ก่อตั้งเมืองเทพนคร

Wat Wang Phra That (Muang Trai Trung)

It is located to the east of Muang Trai Trung. There is a big expanse of water of the Ping River near the temple. Inside the temple, there is the pagoda (Sukhothai Art) where contains the Buddha 's relics. It is the biggest pagoda in Kamphaeng Phet. In front of the pagoda is the Buddha image hall which make of brick and Tao San Phom shrine is beside.

วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์)   วัดวังพระธาตุ(เมืองไตรตรึงษ์) Hits 17089 views
Categories Gallery