วัดพระธาตุ

(1 vote)
Add to favourites

วัดพระธาตุ


          เป็นวัดใหญ่รองจากวัดพระแก้ว ตั้งอยู่ในกำแพงเมืองถัดจากวัดพระแก้วไปทางทิศตะวันออกของวัดพระแก้ว มีเจย์ดีเป็นฐานก่อด้วยศิลาแลงปนอิฐ โดยรอบเจดีย์และวิหาร มีกำแพงศิลาแลง มีประตูสี่ด้าน ลักษณะการก่อสร้างเป็นแบบศิลปะกำแพงเพชร

Wat Phra That

          This is the second in size to Wat Phra Kaeo locate within the city wall, just east of Wat Phra Kaeo. Here the principal Chedi is built of mixture of laterite and bricks with a wide square base. The style is of Kamphaeng Phet architecture.

วัดพระธาตุ   วัดพระธาตุ   วัดพระธาตุ   วัดพระธาตุ   วัดพระธาตุ   วัดพระธาตุ   วัดพระธาตุ   วัดพระธาตุ   วัดพระธาตุ   วัดพระธาตุ   วัดพระธาตุ   วัดพระธาตุ   วัดพระธาตุ   วัดพระธาตุ Hits 3803 views
Categories Gallery