(0 votes)
Add to favourites

    วันที่  ๑๖  มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รอง ผวจ.กพ. นายประทีป ตระกูลสา หน.สนจ.กพ. นายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัด นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
    การประชุมครั้งนี้เพื่อมอบหมายภารกิจในการเตรียมการจัดทำจดหมายเหตุฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของชาติ

 

สถานที่ท่องเที่ยว