(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๖  มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานหารือร่วมกับตัวแทนของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว พ.ศ.๒๕๖๐" ปีที่ ๑๘ โดยจะทำการแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑๕,๐๐๐ ผืน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป

 

สถานที่ท่องเที่ยว