(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานมอบถุงยังชีพ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน ปภ.จ.กพ.,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาคลองขลุง,กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ อบต.วังแขม อ.คลองขลุง ร่วมด้วย​​ นายอำเภอคลองขลุง, นายก ​อบต.วังแขม พร้อมผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ ฯลฯ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม หัวหน้าสนง.ปภ.จังหวัด ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ รวม ๒๑๗ ครัวเรือน
    ทั้งนี้ ได้พูดคุยให้กำลังใจ ตลอดจนกำชับทุกหน่วยงาน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ ฯลฯ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองหนองขวัญ ในพื้นที่ ต.วังแขม ร่วมกับ นายอำเภอคลองขลุง นายก อบต.วังแขม เพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการบริหารจัดการน้ำ การเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในฤดูแล้ง และการผันน้ำในฤดูฝนในพื้นที่ในระยะยาวต่อไป

 

สถานที่ท่องเที่ยว