(0 votes)
Add to favourites
ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธาน...

    วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธานประชุมเตรียมรับคณะกรรมการประเมินผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ จว.กพ.  ร่วมด้วย รองนายแพทย์ สสจ.กพ. / ประชาสัมพันธ์ จว. / หน.ศอ.ปส.จว.กพ. / ผู้แทนท้องถิ่น จว. / ผู้แทนแรงงาน จว. / คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่จว.กพ. ได้เข้าร่วมประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ในวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  ซึ่งชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย , รร.เรืองวิทย์พิทยาคม , บ.บิ้กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขา กพ. , รร.ทุ่งทรายวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมฯ ระดับประเทศ ได้กำหนดมาติดตามผลงาน เพื่อจะเก็บคะแนนและนำไปรวมกับคะแนนจากการประกวดระดับประเทศ ซึ่งในที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการต้อนรับ พร้อมทั้ง ชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขเกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อเตรียมรับการประเมินโดยการประกวดในระดับประเทศจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Categories ข่าวภารกิจผู้บริหาร