(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธานประชุมเตรียมรับคณะกรรมการประเมินผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ จว.กพ.  ร่วมด้วย รองนายแพทย์ สสจ.กพ. / ประชาสัมพันธ์ จว. / หน.ศอ.ปส.จว.กพ. / ผู้แทนท้องถิ่น จว. / ผู้แทนแรงงาน จว. / คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่จว.กพ. ได้เข้าร่วมประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ในวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  ซึ่งชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย , รร.เรืองวิทย์พิทยาคม , บ.บิ้กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขา กพ. , รร.ทุ่งทรายวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมฯ ระดับประเทศ ได้กำหนดมาติดตามผลงาน เพื่อจะเก็บคะแนนและนำไปรวมกับคะแนนจากการประกวดระดับประเทศ ซึ่งในที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการต้อนรับ พร้อมทั้ง ชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขเกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อเตรียมรับการประเมินโดยการประกวดในระดับประเทศจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

สถานที่ท่องเที่ยว