พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จไปทรงเกี่ยวข้าวจากแปลงทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

(0 votes)
Add to favourites
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นาย...

    วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จไปทรงเกี่ยวข้าวจากแปลงทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ณ แปลงนาของเกษตรกร หมู่ที่ ๔ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ

Categories ข่าวภารกิจผู้บริหาร