(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จไปทรงเกี่ยวข้าวจากแปลงทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ณ แปลงนาของเกษตรกร หมู่ที่ ๔ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ

 

สถานที่ท่องเที่ยว