(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานี​ ธัญ​ญ​าโภชน์​ ผวจ.กำแพงเพชร​ ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (ก.จ.จ.) ครั้งที่​ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม​ สนง.ท้องถิ่น​จังหวัด​ ศาลากลาง​จังหวัด​
    ร่วมด้วย​นาย​ภาสกร​ บุญ​ญลักษม์​ ปลัด​จังหวัด, นายดนัย​ ยอดนิล​ ท้องถิ่น​จังหวัด, นาย​ปรีชา​ ฤกษ์​หร่าย​ รรก.นายก อบจ.กพ., นางสาว​ณัฐภัทร​ สุบุญ​ คลัง​จังหวัด, นาย​นพรัตน์​ มะโน โยธาฯ​ จังหวัด และนาย​พิทักษ์​ มหบุญพาชัย​ ประธาน​หอการค้า​จังหวัด​ และ​คณะกรรมการ​ที่​เกี่ยวข้อง
    ซึ่ง​ที่ประชุม​ได้​รับทราบ​และ​พิจารณา​ในเรื่อง​ การ​บริหารงาน​บุคคลและการ​สอบสวน​วินัยของ​ข้าราชการ​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​กำแพงเพชร​ ฯลฯ ทั้งนี้​ เพื่อ​ดำเนินการ​ให้​ถูกต้อง​ตามระเบียบ​/กฎหมายอย่างเคร่งครัด​

 

สถานที่ท่องเที่ยว