(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธานี​ ธัญ​ญ​าโภชน์​ ผวจ.กำแพงเพชร​ ประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) อ.เมือง​กำแพงเพชร​
    โดย​นางปริษา​ ปานพรหม​ ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​จังหวัด​ ร่วมด้วย​ นาย​ดนัย​ ยอดนิล​ ท้องถิ่น​จังหวัด และ​นาง​อำไพ​ อิ่ม​สงวน​ชัย​ สวัสดิการ​และ​คุ้มครอง​แรงงาน​จังหวัด​ ฯลฯ​
    ทั้ง​นี้​ การส่งเสริมกิจกรรม​การออกกำลังกาย​ โดยเฉพาะ​การ​แข่งขัน​กีฬา สำหรับเด็กและเยาวชน​ ตลอดจนประชาชน​ทั่วไป​ รวมถึง​ผู้​สูงอายุ​ เป็น​แนวทาง​การดำเนิน​งาน​ที่สำคั​ญ​ของจังหวัด​ เพื่อ​สร้าง​สังคม​แห่ง​สุขอนามัย​ที่ดี บนพื้นฐานของร่างกาย​ที่สมบู​รณ์แข็งแรง ​ฯลฯ​

 

สถานที่ท่องเที่ยว