(0 votes)
Add to favourites
ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ.กพ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประ...

    วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ.กพ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร คลังจังหวัดกำแพงเพชร และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น ๒ ศลก.

Categories ข่าวภารกิจผู้บริหาร