(0 votes)
Add to favourites
ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ.กพ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประ...

    วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ.กพ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ร่วมด้วย อุตสาหกรรมจังหวัด และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศลก.

Categories ข่าวภารกิจผู้บริหาร