(0 votes)
Add to favourites
ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธาน...

 

    วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธานการประชุมสรรหาผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ร่วมด้วย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

Categories ข่าวภารกิจผู้บริหาร