(0 votes)
Add to favourites
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รอง ผวจ.กพ.เป็นประธานการประชุมเร่...

    วันี่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รอง ผวจ.กพ.เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร สรุปผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด

Categories ข่าวภารกิจผู้บริหาร