(0 votes)
Add to favourites
นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รอง ผวจ กพ เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างค...

    วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รอง ผวจ กพ เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและการสร้างเครื่อข่ายรักษ์แม่น้ำปิง ณ ห้องประชุมเยาวมาน โรงแรมชากังราว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

Categories ข่าวภารกิจผู้บริหาร