(0 votes)
Add to favourites
นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้บันทึ...

    วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้บันทึกเทปโทรทัศน์รายการคุยข่าว ณ ศูนย์ข้าวชุมชนหนองปิ้งไก่ บ้านหนองปิ้งไก่ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร  ซึ่งจะถ่ายทอดออกอากาศในวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐ โมงเช้า ทาง ททบ.๕  เพื่อนำเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ  ม.๒๒  ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร ภายใต้กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของโครงการพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชน และกลุ่มแปรรูปข้าวสู่สากล โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว เช่น กาแฟนิลกาฬ ซีเรียลข้าวผสมธัญพืช  ขนมแท่งอบกรอบข้าวไรซ์เบอรี่ผสมธัญพืช คุกกี้นิลกาฬ เป็นต้น

Categories ข่าวภารกิจผู้บริหาร