(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๒ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นพ.โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และนางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินระดับประเทศ ณ ห้อง SAPPHIRE 201 HALL 9 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

 

สถานที่ท่องเที่ยว