นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางจันทร์จิรา  ธัญญาโภชน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ที่ดินราชพัสดุ ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์