(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รอง ผวจ กพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกำแพงเพชร (ก.ช.ภ.จ.กพ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นอำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเภอพรานกระต่าย ณ ห้องประชุม สนง ปภ จ กพ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

 

สถานที่ท่องเที่ยว