(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑ๆ.๐๐ น. นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย รองนายแพทย์ สสจ.กพ. อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร สถิติจังหวัดกำแพงเพชร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 

สถานที่ท่องเที่ยว