(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) ร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กล้อง CCTV ณ ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 

สถานที่ท่องเที่ยว