(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผวจ.กพ.มอบหมายให้ รอง ผวจ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ณ หอประชุมวัชรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

 

สถานที่ท่องเที่ยว