(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผวจ.กำแพงเพชร ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด และการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด  โดยนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัด ร่วมด้วย นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, พ.ต.อ.ปัญญา สุขเอม รอง ผบก.ภ.จว.กพ., กกล.รส.จว.กพ., นายวิเชียร เหล่าเขตกิจ ผอ.สวท.กพ.นายอำเภอ/ปลัดอำเภอ, ผู้กำกับการสถานีตำรวจ และส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาพร้อมติดตามผลการดำเนินงานในเรื่อง การปฏิบัติตามมติ ครม.ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แนวทางการบริหารจัดการ, ใบอนุญาตขับรถ, การบังคับใช้กฎหมาย, การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงผลการดำเนินงานของแต่ละอำเภอ
    ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชรได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบูรณาการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำรวจตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย การกำหนดแนวทางการใช้ความเร็วที่เหมาะสม ฯลฯ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน

 

สถานที่ท่องเที่ยว