ข่าวภารกิจผู้บริหาร

วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รอง ผวจ กพ เป็นประธานการหารือกรณีการนำสายไฟ...
วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ.กพ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธานเป...
วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ.กพ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธานปร...
วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ.กพ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธานเป...
>>ข่าวทั้งหมด
 

สถานที่ท่องเที่ยว