ข่าวภารกิจผู้บริหาร

วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผวจ.กำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมราษฎร พร้อมมอบ...
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) ร่วมประชุมคณะก...
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐ ตั้งแต่​เวลา ๑๐.๐๐ น. นาย​ธานี​ ธัญ​ญ​าโภชน์​ ผวจ.กำแพงเพชร​ ประธาน​โครงการ​จั...
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธานการป...
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รอง ผวจ กพ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบร...
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้ นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รอง ผว...
>>ข่าวทั้งหมด
 

สถานที่ท่องเที่ยว

Link น่าสนใจ