ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถามของนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์บริการประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี (๑๑๑๑) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตทุกเขต

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุม...
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ ตั้งแต่​เวลา ๐๙.๓๐ น. นาย​ธานี​ ธัญ​ญ​าโภชน์​ ผวจ.กำแพงเพชร ประธาน​โครงการ​จัง...
วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราช...
วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธ...
>>ข่าวทั้งหมด
 

สถานที่ท่องเที่ยว