ข่าวภารกิจผู้บริหาร

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธานการจ...
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประ...
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณจันท...
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผวจ.กำแพงเพชร ประธานการประชุมผู้บังคับ...
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ...
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ.กพ. (นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง) เป็นประธา...
>>ข่าวทั้งหมด
 

สถานที่ท่องเที่ยว

Link น่าสนใจ