คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
  การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกำแพงเพชร
  สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705154
Hotline : 1567
ติดต่อ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
  สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705154
Hotline : 1567