ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกำแพงเพชร

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

- การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร< Download >

ติดต่อ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705154
Hotline : 1567

ติดต่อ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705154
Hotline : 1567