จำนวนผู้ลงทะเบียนกิจกรรม Bike for Mom ทั้งหมดของจังหวัดกำแพงเพชร 3,177 คน

ค้นหาผู้ลงทะเบียน จากเลขบัตรประจำตัวประชาชน :


กำหนดพิธีรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
* ลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. *
* พิธีรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน 10.00 -12.00 น. *


สามารถตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทุกอำเภอ