จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

(1) ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

(2) ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

(3) ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าตลาดริมปิง

(4) ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้า กศน.จ.กพ.

(5) ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิง

(6) ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณสี่แยกธรรมศาสตร์ทางไป จ.พิจิตร

(7) ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณสี่แยกจุฬาทางไปท่ามะเขือ

รวมระยะทางไปกลับ 25 กิโลเมตร