กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
รวมระยะทางไปกลับ 25 กิโลเมตร
จำนวนผู้ชม :