ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่"

ประมวลภาพพิธีรับมอบเข็มกลัดพระราชทานและเสื้อพระราชทาน

ประมวลภาพการซ้อมใหญ่ เสมือนจริง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อแม่ BIKE FOR MOM"

ประมวลภาพการซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการซ้อมปั่นจักรยานเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดกำแพงเพชร

ประมวลภาพการแถลงข่าวจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดกำแพงเพชร

ประมวลภาพการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดกำแพงเพชร

เกี่ยวกับกิจกรรม

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่"
16/08/2558

พิธีรับมอบเข็มกลัดและเสื้อพระราชทาน กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (BIKE FOR MOM)
12/08/2558

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
07/08/2558

จังหวัดกำแพงเพชร ซ้อมใหญ่ เสมือนจริง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อแม่ BIKE FOR MOM"
02/08/2558

กำแพงเพชรซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ 1
27/07/2558
01/07/2558

แถลงข่าวจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
(BIKE FOR MOM)
01/07/2558

การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
23/06/2558

ชมรมจักรยานพรานกระต่าย เตรียมพร้อมปั่นเพื่อแม่ Bike for MOM
14/08/2558

กำแพงเพชรเตรียมความพร้อมสถานที่จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
13-15/08/2558

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่การบันทึกสถิติกินเนสบุ๊คเวิลด์เรคคอร์ด
14/08/2558

ประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางมาลงทะเบียนรับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน
13-14/08/2558

อำเภอพรานกระต่าย ซ้อมปั่นจักรยานเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (Bike for Mom)
08/08/2558

การประชุมซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
06/08/2558

การประชุมเตรียมการซ้อมใหญ่เสมือนจริง
01/08/2558

ผวจ. พร้อม หน.ส่วนราชการ ซ้อมปั่นจักรยานเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
08/07/2558

การประชุมคณะทำงานฝ่ายการจัดขบวนปั่นจักรยาน (Bike for Mom)
07/07/2558

ชมรมจักรยานขาณุวรลักษบุรี เตรียมพร้อมปั่นเพื่อแม่
02/07/2558

ชมรมจักรยานพรานกระต่าย เตรียมพร้อมปั่นเพื่อแม่
04/07/2558

ประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี เตรียมพร้อมปั่นเพื่อแม่
05/07/2558

การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
19/06/2558

เส้นทางปั่นจักรยานจังหวัดกำแพงเพชร

(1) จุดเริ่มต้น ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

(2) วัดช้างรอบ จุดถ่ายรูปที่ 1

(3) ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

(4) วัดพระแก้ว-วัดพระธาตุ จุดถ่ายรูปที่ 2

(5) ริมแม่น้ำปิง

(6) วัดพระบรมธาตุ นครชุม จุดถ่ายรูปที่ 3